Meridie

Váš reklamní partner

Kvalitní tým pracovníků ve společnosti MERIDIE s.r.o. Vám zajistí kompletní reklamní servis, od vizitek až po billboardy nebo komplexní informační a orientační systémy.

Lavičky

reklama, která slouží ...

Naše nabídka spočívá v umístění laviček pro městské úřady a obce.

Lavičky umísťujeme v místech s větší frekvencí chodců, tj. u zastávek MHD, v blízkosti obchodních středisek, úřadů, pošty, zdravotních zařízení, vlakového či autobusového nádraží apod. Při akceptaci nabídky a určení takových míst se zavazujeme, že lavičky nainstalujeme bez jakékoliv finanční účasti radnice, tj. zdarma.

Navíc umístíme takový počet laviček, jaký bude radnice považovat za optimální. (Nové lavičky mohou např. nahradit stávající, které pak lze použít na jiných potřebných místech.)

A proč je instalace laviček bezplatná ?

Důvod spočívá v její zvláštní konstrukci, umožňující využití opěrné plochy pro reklamní účely. Na opěradlo rozměru 169 x 59 cm se vylepují plakáty s reklamní náplní celostátního i místního charakteru.

Při konstrukci lavičky byl brán hlavní zřetel na její bezpečnost a odolnost proti zničení. Pro znesnadnění zcizeníje lavička vybavena betonovými nosníky, takže váží 180 kg. Dojde-li i přes uvedené skutečnosti k jejímu poškození,provede nabízející organizace opravu na vlastní náklady. Lavičky je možné umístit i v památkově chráněné oblasti.Pro tyto případy je jejich konstrukce z litinových nosníků, namísto ze standardních betonových.

Mám zájem o Lavičky